افق آرمانی میداس
میداس به دنبال معرفی هنر طلای ایرانی در سطح بین المللی و در بین برندهای بزرگ جهانی می باشد در این راستا با عمل به موارد ذیل موفقیت در بازارهای جهانی را جستجو می نماید:
• رعایت استانداردهای بین المللی تولید همگام با تکنولوژی روز جهانی
• طراحی به روز و نوآوری
• اعتماد سازی در بین مشتریان با ارائه خدمات ممتاز


ارزشهای سازمانی میداس
مدیریت و کارکنان شرکت میداس تحقق ارزشهای ذیل را سرلوحه فعالیتهای خود قرار می دهد:
• ما به دنبال رضایتمندی مشتریان از طریق نوآوری، تنوع محصولات و ارائه خدمات برتر می باشیم.
• نیروی انسانی شرکت میداس به عنوان بزرگترین سرمایه کاری شرکت، همواره با ارائه نظرات خود در بهبود روشهای کارو تحقق آرمانهای شرکت موثر می باشند.
• ما همواره به دنبال ایجاد و حفظ اعتماد مابین شرکای تجاری خود هستیم (مشتریان، نمایندگان و عاملین فروش، سهامداران)